Š.m. gegužės 14 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos definitoriumas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui paskyrė dvasinius asistentus.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionaliniu dvasiniu asistentu paskirtas kun. Linas Vodopjanovas, OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vikaras.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos dvasiniu asistentu paskirtas kun. Evaldas Darulis, OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių ir Panevėžio regionų brolijų dvasiniu asistentu paskirtas kun. Antanas Grabnickas, OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienulyno naujokų magistras.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos dvasiniu asistentu paskirtas kun. Paulius Saulius Bytautas, OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio vienuolyno rezidentas.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos dvasinio asistento skyrimo klausimas kol kas nesvarstytas.