115-01Vakar vakare Klaipėdos Šv.Kazimiero bažnyčioje, tuo pat metu, kai kaimynystėje esančios Lietuvos krikščioniškojo fondo Aukštosios mokyklos (LCC) salėje prasidėjo suomių grupės „Lordi“ koncertas, buvo surengta krikščionių akcija. Katalikai, evangelikai liuteronai, evangelikai baptistai, stačiatikiai ortodoksai, Evangelijos bažnyčios atstovai giesmėmis ir šlovinimu atsakė į greta siautusią blogio dvasią. Į akciją įsijungė ir Kretingos katalikų bendruomenė.

Pagrindiniai šios akcijos organizatoriai – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių brolijos ministras Modestas Žadvydas, Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorė Aldona Šeduikienė ir Evangelizacijos paramos fondo direktorė Virginija Martusevičienė – „Pajūrio naujienoms“ tvirtino, jog galbūt jie nebūtų reagavę į „Lordi“ koncertą Klaipėdoje, jeigu jam surengti nebūtų pasirinkta krikščioniška aukštoji mokykla.

Į tai, kad LCC išnuomojo 1500 vietų žiūrovų salę prieštaringai vertinamai suomių grupei, pirmieji nepasitenkinimą išreiškė buvę koledžo studentai bei dabartinių studentų tėvai.

„Šis momentas išjudino supūliavusią votį, kuri sykį turėjo sprogti. Pernai laimėję Eurovizijos konkursą, suomių pabaisos tarsi įkūnijo Europos muzikos viziją. Mes nesame prieš roką ir „Lordi“ muzikantus. Tačiau mes pasisakome prieš blogio dvasią, sklindančią iš jų dainų tekstų“, – tikino pašnekovai.

Pasak jų, nors grupės muzikantai nevadina savęs satanistais ir dainų tekstuose atvirai nepasisako prieš Dievą ir Jėzų Kristų, vienok jų dainose – apstu svaidymosi prakeiksmais, tamsių jėgų ir blogio aukštinimo.

„Krikščionims turi rūpėti viso pasaulio blogybės. Mes, krikščionys, dažniausiai pakimbame dausose ir pilietiškumo ribose tampame bejėgiais“, – akcentavo A.Šeduikienė. Jai pritarė V.Martusevičienė tvirtino, jog jie, atstovaujantys atitinkamoms krikščioniškoms institucijoms, nebenori būti abejingi negatyviems visuomenės reiškiniams“.

Užsienio šalys, anot pašnekovų, saugo savo vaikus ir šeimas nuo destruktyvių TV laidų. „Nei toje pačioje Suomijoje, nei JAV per televiziją nėra demonstruojama tiek smurto ir prievartos, kaip Lietuvoje. Beje, po koncerto Vilniuje, patys „Lordi“ muzikantai yra pareiškę, jog labiausiai bijotų Amerikos publikos reakcijos“, – tvirtino M.Žadvydas.

Lietuvos kunigai egzorcistai – Arnoldas Valkauskas iš Kauno arkivyskupijos ir Edmundas Rinkevičius iš Panevėžio vyskupijos – įsitikinę, jog „Lordi“ koncertų Lietuvoje organizavimas Gavėnios metu, žinant mūsų tautos katalikiškas tradicijas, kelia įtarimų, jog tai nėra atsitiktinis sutapimas. „Iš patirties žinoma, kad panašaus pobūdžio grupės rengia koncertus turėdamos šventvagišką, įžeidžiantį, demonišką motyvą, – rašo jie kreipimesi į Lietuvos tikinčiuosius dėl „Lordi“ koncerto. – Įsitraukimas į panašaus pobūdžio renginius nėra vien nekaltas žaidimas, smalsumas, tačiau susidūrimas su realiu dvasiniu blogiu, kuris atneša skaudžių, ilgalaikių ir pragaištingų padarinių“.

Akciją, žaibiškai pasklidusią tarp klaipėdiečių, palaiko ir visos Lietuvos tikintieji. Interneto svetainėse užvirė diskusijos. Tikėtina, jog krikščionių bendrystės dvasia surengtas vakarykštis šlovinimo vakaras, po kurio ilgai bendrauta prie puodelio arbatos, sutelks vienybei visų bažnyčių ir tikėjimų žmones.

„Norėtume labiau gilintis į savo bendruomenes, dalintis, rengti bendrus renginius. Mums yra svarbu tai, kad ši akcija surengta ne „iš viršaus“, tai yra – ne Bažnyčios hierarchų, o aktyvių tikinčiųjų iniciatyva“, – akcentavo M.Žadvydas.

 

Irena Beniušienė

 

(Laikraštis „Pajūrio naujienos”, 2007-02-23, Nr. 115)