Š.m. gruodžio 3 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinis posėdis, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino regioninių brolijų tarybos.

Susitikimo pradžią posėdžio dalyviai skyrė maldai – Šv. Mišioms.

Posėdžio metu buvo pristatytas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos parengtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino pradinio ir nuolatinio ugdymo programos projektas, išklausyta nuomonių, į kurias bus atsižvelgta ruošiant galutinį ugdymo programos variantą.

Pranešimą apie Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) aktualijas, vykdomus projektus ir planus skaitė Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo Prezidentė Virginija Mickutė.

Taip pat buvo aptartas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos nutarimas dėl 2007 metais planuojamo rengti Pasauliečių pranciškonų ordino veiklos Lietuvoje 620 metų jubiliejaus. Posėdžio dalyviai išreiškė paramą nutarimui ir pasiūlė jį susieti su 2007 metais minimu Pasauliečių pranciškonų ordino globėjos Šv. Elžbietos Vengrės 800 metų gimimo jubiliejumi.

Paskutinį posėdžio pranešimą apie regiono brolijos planuojamą steigti Pranciškonišką socialinį centrą (senjorų globos namus, dienos centrą ir t.t.) perskaitė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras Modestas Žadvydas, OFS.

Posėdis pabaigtas bendra malda.

Kitą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinį posėdį numatyta surengti 2007 m. sausio mėnesį.