rendercmsfieldAsyžiuje esantis Tarptautinis taikos tarp tautų centras kardinolui Renato Martino paskyrė „Taikos piligrimo“ premiją. Ji yra skiriama pasaulyje žinomiems ir daug tautų draugystės bei solidarumo labui nuveikusiems žmonėms. Premija paskirta jau 18 kartą ir bus įteikta lapkričio 23 dieną, kaip tik per 74 kardinolo Renato Martino gimtadienį. Pati įteikimo ceremonija simboliškai vyks vienoje nedidelio Italijos Salerno miesto bažnyčioje – būtent joje kardinolas Renato Martino prieš 60 metų tapo Pasauliečių pranciškonų ordino nariu ir pradėjo savo „taikos piligrimo“ kelią.

Šia premija įvertinamas kardinolo Renato Martino dešimtmečių darbas. Šiuo metu jis yra net dviejų Popiežiškųjų tarybų vadovas: Teisingumo ir taikos bei Keliaujančiųjų ir migrantų sielovados tarybų pirmininkas.

Nuo 1980 metų, kada taip pat jam buvo suteiktas arkivyskupo titulas, Renato Martino užėmė Apaštalinio nuncijaus pareigas, kitaip sakant, tapo Šventojo Sosto ambasadoriumi Tailande, Singapūre, Laose, Malaizijoje ir Brunėjuje.

Nuo 1986 metų jam buvo patikėtos nuolatinio Šventojo Sosto stebėtojo Jungtinių Tautų Organizacijoje pareigos ir šiame poste arkivyskupas Renato Martino liko dirbti 16 metų, aktyviai dalyvaudamas šios institucijos veikloje.

2002 metais arkivyskupas Renato Martino buvo paskirtas Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininku, o 2003 metais pakeltas į kardinolus. Nuo šių metų kovo mėnesio tapo, kaip minėta, ir Popiežiškosios keliaujančiųjų bei migrantų tarybos pirmininku.

(Plg. Vatikano radijo pranešimą, 2006-11-20)