c9895fa9e7Mieli Broliai ir Seserys,

Šiandien, lapkričio 17, pradedame minėti šv. Elžbietos, Vengrijos princesės ir pranciškonės atgailautojos gimimo 800 metų gimimo jubiliejų.

Pasauliečių pranciškonų ordinas šv. Elžbietą Vengrę gerbia kaip savo globėją, pranciškoniškoji šeima – kaip vieną savo šeimos šventųjų.

Šv. Elžbieta Vengrė siekė tapti Kristaus mokine – būdama turtinga, tapo vargše, sekdama šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo pavyzdžiu. Ji atsisakė garbės, karaliaus dvaro pompastikos, patogumų, turtų ir prabangių rūbų. Paliko savo pilį ir apsigyveno tarp gyvenimo atstumtųjų bei sužeistųjų, kad tarnautų jiems.

Ji pirmoji kanonizuota pranciškonų šventoji, išaugusi šv. Pranciškaus Asyžiečio dirvoje, maitintoje Evangelija.

Nors įvykis, kurį minime, pridengtas tolimos praeities šešėlių ir apipintas legendomis, tačiau esame tikri, kad jei šiais jubiliejiniais metais mes atsigręšime į šią šventąją ir jos darbus, bus praturtintas ir mūsų buvimas bei veikla.

Pranciškoniškoji šeima nori atgaivinti savo Šventosios globėjos atminimą minint jos 800 metų jubiliejų bei pristatyti ją kaip atsidavimo Evangelijai liudininkę ir pavyzdį. Pranciškoniškoji šeima kviečia pagerbti pirmąją savo šeimos moterį, kuri pasiekė šventumą kaip Kristaus mokinė, gyvendama pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pasiūlytą gyvenimo būdą.

Su Šv. Elžbietos Vengrės švente!

 

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė viceministrė Jūratė Devėnienė, OFS

Nacionalinė sekretorė Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinė ekonomė Regina Karpovič, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM

JauPra atstovė Nacionalinėje taryboje, Lietuvos JauPra prezidentė Virginija Mickutė