Š.m. spalio 15 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinis posėdis.

Susitikimo pradžią Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos nariai skyrė maldai.

Posėdžio metu buvo aptarti svarbiausi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui klausimai: pradinio ir tęstinio ugdymo, dvasinės asistencijos, Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos dokumentų ir pranciškoniškojo dvasingumo leidinių vertimo į lietuvių kalbą bei leidybos ir finansiniai klausimai. Posėdžio metu pasikeista nuomonėmis apie Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) ir VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ aktualijas.

Taip pat nutarta 2007 metais surengti Pasauliečių pranciškonų ordino veiklos Lietuvoje 620 metų jubiliejų. Pagrindinius jubiliejaus renginius nutarta organizuoti Vilniuje.

Antrojoje posėdžio dalyje dalyvavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vikaras br. kun. Astijus Kungys, OFM ir Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) dvasinis asistentas br. kun. Algirdas Malakauskis, OFM, su kuriais buvo aptarti mažesniųjų brolių ir pasauliečių pranciškonų bendradarbiavimui aktualūs klausimai.

Kitą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinį posėdį numatyta surengti Kaune š.m. gruodžio 3 dieną.