Sklinda gandai, kad Pranciškoniškasis jaunimas šį savaitgalį sugužėjo į Pakutuvėnus, užsidarė bažnyčioje ir ten kažką veikė, kažką svarstė, karštai diskutavo… O kad galėtume bent pro rakto skylutę pažvelgti, ką jie ten darė! Sužinoti, apie ką kalbėjo… Anokia čia paslaptis. Gera yra dalintis gražiais dalykais. Jei tau tikrai įdomu, aš papasakosiu.

Metų planai prasideda Pakutuvėnuose

Šį savaitgalį, spalio 6-8 dienomis, iš visos Lietuvos į Pakutuvėnus (Plungės r.) rinkosi Pranciškoniškojo jaunimo brolijų atstovai: liepos mėnesį išrinkta Nacionalinė taryba, vietinių brolijų prezidentai, ugdymo magistrai, dvasiniai asistentai. 17 metinės asamblėjos dalyvių, atvykusių iš Vilniaus, Kretingos, Šiaulių ir Klaipėdos, planavo „kelią“, kuriuo šiemet vieningai „eis“ Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra).

Po šv. Mišių penktadienį vyko pirmasis Nacionalinės tarybos posėdis. Trejų metų kadencijai išrinktą Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo Nacionalinę tarybą sudaro Virginija Mickutė (prezidentė), Danguolė Kuliavaitė (viceprezidentė), Agnė Pociūtė (ugdymo magistrė), Jolita Aukštuolytė (sekretorė), Romanas Sabakonis (iždininkas), Margarita Lizdenytė OFS (Pasauliečių pranciškonų ordino atstovė) ir br. Algirdas Malakauskis OFM (Mažesniųjų brolių Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos paskirtas dvasios brolis). Nacionalinės tarybos posėdyje buvo svarstyta Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo misija ir vizija, trijų Nacionalinės tarybos kadencijos metų (2006-2009 m.) planas, JauPros registravimas valstybiniu lygmeniu, biudžetas ir kiti klausimai. Spalio mėnesį JauPra laukia visiems labai rūpimos žinios – ar V Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresas 2009 metais tikrai vyks Lietuvoje?

Pranciškoniškasis jaunimas šiemet „įsikibs“ į Evangeliją

Šeštadienį vietinių brolijų prezidentai pristatė rugsėjį brolijose surengtų tarybų rinkimų rezultatus. Keliavusieji į rugpjūčio mėnesį Asyžiuje vykusį IV Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresą papasakojo apie šio kongreso nutarimus ir vizijas. Nacionalinė ugdymo magistrė Agnė Pociūtė pristatė naują ugdymo programą. Šių metų tema, į kurią gilinsis visos brolijos, yra brolio Pranciškaus žodžiai: „Regula ir gyvenimas yra šis: laikytis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos“. Greta įvairiais etapais organizuojamos ugdymo programos arba Pašaukimo kelionės Pranciškoniškasis jaunimas gilinsis į Dievo žodį asmeniškai ir brolijose, kad tas žodis, toji Pranciškaus numylėtoji Evangelija, taptų Uola, ant kurios statomi visi kiti dalykai.

Misija – būti atviriems ir padėti mažiausiems

Asamblėjos metu buvo sudarytas 2006-2007 metų veiklos planas. Vienas iš didžiausių metų renginių – tradicinis visos Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, kitų metų vasario 16-18 dienomis vyksiantis Klaipėdoje. Jo organizacija patikėta pačiai jauniausiai – Klaipėdos Pranciškoniškojo jaunimo brolijai, kuri šiemet dar tik ruošiasi pirmajam Pažadui.

Pranciškoniškojo jaunimo atstovai diskutavo, kaip padėti toms brolijoms, kurių pradžia nėra lengva ir kurios yra ypač reikalingos pagalbos. Viena iš tokių – Šiaulių brolija, besiglaudžianti prie Kryžių kalno mažesniųjų brolių. Aptartas ir JauPros brolijos kūrimo Kaune klausimas. Šiuo metu visos Pranciškoniškojo jaunimo grupės yra asistuojamos Mažesniųjų brolių ordino (OFM), bet yra atvira galimybė kurtis brolijoms prie mažesniųjų brolių konventualų ir kapucinų.

Ypatingą dėmesį Pranciškoniškasis jaunimas šiais metais skirs pasiruošimui Lietuvos Jaunimo Dienoms, vyksiančioms kitų metų birželio 30–liepos 1 dienomis Klaipėdoje. Bent dalis Pranciškoniškojo jaunimo žada dalyvauti Pasaulio Jaunimo Dienose Sidnėjuje 2008 metais. Kitą vasarą suplanuotos ir kelios išvykos: 3 atstovų dalyvavimas tarptautiniame JauPros delegatų susitikime Ispanijoje, JauPros grupės kelionė į Pranciškaus šventę Alandų salose ir į Mažesniųjų brolių rengiamą tarptautinį jaunimo susitikimą Asyžiuje.

Po posėdžio Pranciškoniškasis jaunimas vyko į Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos, Krikščioniškų šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo išvakarėse vykusį Jaunimo vakarą. Tokia metinė asamblėja, maldoje ir brolystėje praleistas savaitgalis Lietuvos Pranciškoniškajam jaunimui taps tradicinis ir vyks kiekvieną rudenį.

Virginija Mickutė,

Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo prezidentė

 

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2006-10-09)