Mieli Broliai ir Seserys,

Šiandien minime prieš daug metų į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavusį Žmogų. Nedariusį stebuklų, neturėjusį solidžios pinigų sumos skrynioje, neįtakojusį politinių sprendimų, nekūrusį deklaracijų bei nekvietusį revoliucijoms… Atrodytų, niekuo neypatingą, tačiau jau beveik 800 metų aptarinėjamą, aprašinėjamą ir vertinamą. Vieniems jis ekscentriškas viduramžių keistuolis, kitiems kvailys palikęs turtingo tėvo namus, tretiems tas, kurį „verta“ pamėgdžioti, nes galima pelnyti „krūvas“ pagyrimų už „asketizmą ir pamaldumą“… Tačiau mums, jo šeimos nariams, jis Didžiojo Karaliaus šauklys, kuris visa savo esybe nori, kad jį laikytume Kelio ženklu, ties kuriuo nesustojama, o judama tolyn, link Galutinio tikslo – Dievo!

Su Šv. Pranciškaus Asyžiečio Gimimo Dangui diena!

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė viceministrė Jūratė Devėnienė, OFS

Nacionalinė sekretorė Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinė ekonomė Regina Karpovič, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM

JauPra atstovė Nacionalinėje taryboje, Lietuvos JauPra prezidentė Virginija Mickutė