800Italijoje, Asyžiuje, Angelų Marijos bazilikoje, rugsėjo 14–spalio 2 dienomis vyks generalinė Mažesniųjų brolių ordino Kapitula. Joje dalyvaus 156 delegatai, atstovaujantys 123 provincijoms ir kustodijoms, pasklidusioms po 107 šalis, 5 žemynus. Trys ankstesni generaliniai ministrai: broliai Johnas Vaughanas, Hermannas Schalückas ir Giacomo Bini taip pat dalyvaus Kapituloje.

Šiuo metu Mažesniųjų brolių ordinas turi 2467 vienuolijas, išsibarsčiusias po visą pasaulį. 2005 m. gruodžio 31 d. ordinui priklausė 15 596 mažesnieji broliai, iš kurių 10437 – kunigai, 2504 vienuoliai, 2014 studijuojantys broliai ir 459 novicijai. Šiuo metu ordinas turi 6 kardinolus ir 106 vyskupus, tarnaujančius Bažnyčiai daugelyje diecezijų.

Kaip generalinis ministras pabrėžė savo laiške, kreipdamasis į
brolius: „Ordino pašaukimas šiandien“ yra pagrindinė tema, skirta kapitulos dalyvių apmąstymams. Jie apsvarstys parengiamąjį dokumentą, patvirtintą Generalinių definitorių. Kapitulos tikslas yra padėti pasirengti „įsižiūrėjimo ir ordino atnaujinimo kelionės“ 8-ojo Šv. Pranciškaus regulos (1209) patvirtinimo šimtmečio iškilmei.

Kapitulos metu gana išsamiai bus aptarti dokumentai, paskelbti 1973 m. „Dėl Ordino pašaukimo šiandien“, kurie buvo kaip atsakas į Vatikano II Susirinkimo kvietimą „nuolat grįžti prie šaltinių… ir pritaikyti juos besikeičiantiems laikams“ (Perfectae Caritatis).

Kaip sako generalinis ministras José Rodriguezas Carballo, „tai dvasinė kapitula. Tai šventimas, kuris siekia prisiminti mažesniųjų brolių kelionę per įvairius amžius, Pranciškaus evangelinės intuicijos ritualizavimas, idant nuvestų ordiną į ateitį su viltimi ir didžiu tikėjimu į Viešpatį. Savo širdyse nešdami Kristaus Evangeliją ir išlikdami atviri kasdienio gyvenimo tikrovei, mes galėsime išgyventi savo pašaukimą liudyti šventą Dievo Meilę Bažnyčioje ir visame pasaulyje“.

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2006-09-14)