800Rugsėjo 15 dieną Asyžiuje prasideda neeilinė Mažesniųjų brolių ordino Generalinė Kapitula, kuri vyks iki spalio 1 dienos. Kadangi 2009 metais Mažesniųjų brolių ordinas minės savo ištakų 800-ųjų metinių jubiliejų, todėl šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas pasirengti šiai iškilmei.

Paprastai minėjimai būdavo skirti apmąstyti Pranciškaus ir Klaros asmenybėms. Tačiau šį kartą tai nėra skirta šiems šventiems asmenims ar jų veiklai aptarti, bet istoriniam faktui: 1209 metais maža grupelė brolių, susibūrusių aplink Pranciškų, popiežiui Inocentui III pristatė savo regulą, kuri buvo Bažnyčios pripažinta kaip tam tikra evangelinio gyvenimo forma. Taigi pranciškonai su džiaugsmu ir dėkingumu švenčia faktą, kad autentiškas pranciškoniškas dvasingumas, charizma, Bažnyčios buvo pripažinta kaip sava ir priimtina. „Parašyta paprastai ir keletu žodžių“ (Reg. 14), proto-regula nepasiūlė nieko daugiau, tik gyvenimą pagal Viešpaties Jėzaus Evangeliją.

Asyžiuje vyksiančios kapitulos metu bus aptartos temos „Evangelija ir tikėjimas“, „Regula šiandien“, „Brolija“, „Pašaukimas“.

Šių dviejų savaičių refleksija turėtų sujungti apmąstymus ir maldą apie regulą, kaip pasiūlymą gyventi pagal Evangeliją, ir generalinio ministro ataskaitą apie ordino gyvenimą ir misiją šiandien.

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2006-09-11)