b133898cf5832ea5c2329ee94e61a7Š.m. rugsėjo 9 dieną Asyžiaus Šv. Pranciškaus žemutinėje bazilikoje Šv. Mišių metu naujoji Mažesniųjų brolių kapucinų ordino vadovybė – Generalinis Ministras, Generalinis Vikaras ir Generaliniai Definitoriai oficialiai pradėjo šešerius metus truksiančią tarnystę. Ordino Generalinis Ministras br. kun. Mauro Jöhri ir Generalinis Vikaras br. kun. Felice Cangelosi Kapitulos delegatų akivaizdoje išpažino tikėjimą ir prisiekė sąžiningai vykdyti jiems patikėtas pareigas.

Tą pačią dieną Kapitulos delegatai Šv. Klaros bazilikoje meldėsi prie Šventosios kapo ir lankėsi Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje, kur kartu su Asyžiaus vyskupu Domenico Sorrentino giedojo iškilmingus mišparus.

Vakare Kapitulos delegatai grįžo į Romą, kur Kapitulos darbus tęs iki rugsėjo 17 dienos.