9f29a2918f1a25666575

Š.m. rugpjūčio 28 dieną Romoje Tarptautinėje Šv. Lauryno kolegijoje prasidėjo tris savaites truksianti 83-oji Mažesniųjų brolių kapucinų ordino Generalinė Kapitula. Į ją atvyko 174 delegatai, kurie atstovauja beveik 11 tūkstančių brolių kapucinų, gyvenančių 101 valstybėje.

Kapitulą broliai kapucinai pradėjo šventųjų Mišių
šventimu, kurių koncelebracijai vadovavo Bostono (JAV) arkivyskupas metropolitas kardinolas Sean O‘Malley,
OFM Cap.

Kapitulos delegatai aptars kadenciją baigiančios ordino vadovybės veiklą, svarstys ordinui aktualiausius klausimus bei tvirtins veiklos planą 2006 – 2012 metams. Taip pat jos metu bus išrinkta naujoji ordino vadovybė – generalinis ministras, generalinis vikaras, generalinis sekretorius, generalinis prokuratorius ir šeši generaliniai definitoriai.

Kapitulos pabaigoje delegatai ir naujoji ordino vadovybė turės audienciją pas Šv. Tėvą Benediktą XVI.