8c327bd8782bd5626ff8e4b7b2e53e
Gegužės 4 d., ketvirtadienio jaunimo Mišiose, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko Pranciškoniškojo jaunimo Pažado šventė. 4 sesės ir 2 broliai prieš Dievą ir bendruomenę garsiai ištarė savąjį TAIP – Evangelijai ir pranciškoniškajam pašaukimui. Pradėdamas Pažado apeigą klebonas Evaldas Darulis bažnyčios bendruomenę kvietė: „Melskime, kad Viešpats uždegtų šių jaunų žmonių širdis dar didesne ugnimi, nors nežinau, ar dar galima karščiau degti“. Ir iš tiesų Aurimas, Rosita, Sandra, Veronika, Viktoras ir Viktorija savo šeimoms, draugams ir savajai parapijai paliudijo, kad šiandien įmanoma būti tikėjimo žmonėmis ir tikėjimo bendruomene. Dar daugiau – yra laimė būti tokia bendruomene, yra laimė pagal Asyžiaus neturtėlio Pranciškaus pavyzdį savo jaunystę atiduoti Jėzui Kristui.

Eucharistijos šventimo metu ir brolijos parapijoje duodamas Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas yra svarbus viešas veiksmas, kuriuo jaunas žmogus visiškai įsitraukia į konkrečią Pranciškoniškojo jaunimo broliją ir į visą Pranciškoniškąją šeimą. Po Šv. Mišių ši šeimos šventė tęsėsi Parapijos namuose, kur su jaunimu bendravo gražus pasauliečių pranciškonų būrys. Nacionalinis ministras Nerijus Čapas visus sveikino nacionalinės tarybos ir viso Pasauliečių pranciškonų ordino vardu.

Praėjusį sekmadienį, balandžio 30 d., Kryžių kalno vienuolyne Pažadą davė 6 sesės iš Šiaulių Pranciškoniškojo jaunimo brolijos. Birželio mėnesį Pranciškoniškojo jaunimo Pažado šventė vyks Bernardinų parapijoje Vilniuje. Taigi nors Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas nėra įžadai, tačiau TAIP kokybė nuo to nenukenčia. Visame, kas maža, Viešpaties yra daugiausia.

Virginija Mickutė