Rugpjūčio 2 dieną viso pasaulio pranciškonų bažnyčiose, o visų pirma vienoje svarbiausių pasaulyje pranciškoniškų bažnyčių – Asyžiaus Angelų Karalienės bazilikoje švenčiama Atleidimo šventė, paprastai vadinama Porciunkule. Jau antradienį, rugpjūčio 1-ąją, Asyžiaus Angelų Karalienės bazilikoje buvo aukojamos Mišios, kurioms vadovavo Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras kunigas Jose Rodriguez Carballo, o pavakare, vadovaujant Asyžiaus vyskupui Domenico Sorrentino, buvo kalbami pirmieji Porciunkulės šventės Mišparai. Trečiadienį, Porciunkulės šventės dieną, pagrindines Mišias aukos Popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškonų šventovėje kardinolas Attilio Nicora.

Porciunkulės atlaidų tradicija labai glaudžiai susijusi su visos pranciškoniškos tradicijos pradžia. Pirmojo krikščionybės tūkstantmečio pabaigoje statytą ir po poros šimtmečių apleistą koplyčią, 1209 metais savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia Pranciškus priėmė savo pirmuosius brolius, iš čia siuntė juos sakyti pamokslų, čia šventasis ir mirė. Ši nedidelė, prie pat Asyžiaus miestelio pakelėje stovėjusi koplyčia buvo svarbus pranciškonų dvasinis centras. 1216 metais šv. Pranciškus iš popiežiaus išprašė malonę, kad tikintieji, atlikę išpažintį, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią. Dabar Porciunkulės koplyčia yra bazilikos viduje. Pagal vėliau patvirtintą privilegiją, Porciunkulės visuotinius atlaidus rugpjūčio 2 dieną galima pelnyti visose viso pasaulio pranciškonų bažnyčiose. (Vatikano radijas)