Savaitgalį Cigonalių kaime esančioje Petro Paulausko kaimo turizmo sodyboje Pranciškoniškoji pasauliečių akademija surengė pirmųjų mokslo metų viešųjų paskaitų užbaigimo šventę „Sekminių preliudija“.

„Šventės motto „Iš evangelijos – į gyvenimą“ reiškė, kad išgirstas žinias turime nešti kitiems ir savo gyvenimu liudyti krikščioniškąsias vertybes“, – teigė Pranciškoniškosios pasauliečių akademijos direktorė Aldona Šeduikienė. Šventėje dalyvavo per 100 žmonių – nuolatinių akademijos klausytojų, lektorių. Tuo pat metu buvo surengtas ir Pasauliečių pranciškonų ordino išplėstinis posėdis, į kurį atvyko broliai ir seserys iš tolimesnių Lietuvos vietovių.

Šv. Mišias tądien aukojo Lietuvos mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) provincijolas Sigitas Jurčys. Lauke vykusią šventinę liturgiją pratęsė iki vėlaus vakaro skambėjusios giesmės ir poezija. Svečiai vaišinosi į agapę suvežtomis pačių vaišėmis bei brolių pranciškonų – Evaldo ir Juozapo Marijos – virta karšta žuviene.

Pranciškoniškoji pasauliečių akademija per šiuos metus surengė dvi paskaitų sesijas – rudens ir pavasario, į kurias kvietė žymius teologus bei filosofus. Rudens sesijos paskaitų cikle buvo nagrinėjamos asmens temos, pavasario sesija skirta bendruomenės temai. Nuolatinių akademijos klausytojų ratas per pirmuosius mokslo metus išsiplėtė iki dviejų šimtų.

Akademija šiemet rengė ir konferencijas, išvykas, rekolekcijas, pašaukimų dienas. Ji turi ir savo internetinę svetainę. Paskaitos vyko Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje, kiti renginiai – Kretingoje ir Palangoje.

Rudenį Pranciškoniškoji pasauliečių akademija savo veiklą ketina tęsti.

Irena Beniušienė

(Laikraštis „Pajūrio naujienos” 2006-05-30, Nr. 42)