Mieli Broliai ir Seserys,

Esame išvakarėse didžiausio įvykio žmonijos istorijoje: JĖZUS KRISTUS – Dievas ir Žmogus, atpirkęs mus savo kančia ir mirtimi, PRISIKĖLĖ IŠ MIRTIES!

Tai Tiesa, apie kurią Jėzus yra pasakęs: „Jūs pažinsite Tiesą ir Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Hebrajams žodis „pažinti“ reiškia, ne tik pažinti juslėmis (matyti, girdėti, liesti, užuosti, ragauti), bet ir labai artimą, intymų dviejų asmenų – vienas kito pažinimą.

Prisikėlimo Tiesa yra Kryžiaus – Meilės ir Gyvybės medžio vaisius, kurį pažindami/ragaudami nebemirštame, bet atgimstame AMŽINAM GYVENIMUI.

Jėzus, įžengęs į Jeruzalę, buvo sutiktas, kaip Žydų tautos Mesijas, tačiau Jo tai nedžiugino. Minia, kuri šaukė: „OSANA DOVYDO SŪNUI“ Jo visiškai nepažinojo. Jėzus, kaip Dievo Sūnus buvo alkanas ne garbės ir pripažinimo, bet paprasto ir asmeninio santykio su žmogumi.

Ne veltui Jėzus Šventykloje rimbu išvaiko religinių paslaugų pardavėjus ir pirkėjus, kaip iškrypusių santykių su Dievu priežastį (Mt 21, 12). Prakeikia figmedį, kuris augina tik lapus, neduodamas vaisiaus (Mt 21, 19). Plauna mokiniams kojas, parodydamas savo Meilę iki galo (Jn 13, 1–5). Įsteigia Meilės sakramentą, paversdamas duoną ir vyną į savo Kūną ir Kraują (Mk 14, 22–25).

Ir visą tai dėl vienos, vienintelės priežasties – KAD PAŽINTUME MEILĖS TIESĄ, KURI PADARYS MUS LAISVUS!

Per visą Didžiąją Savaitę visame pasaulyje sklinda nenutylantis Dievo Sūnaus balsas: ESU ALKANAS, TROKŠTU!

Pasitikime Prisikėlusį Kristų aplankydami ir PAŽINDAMI JĮ šio pasaulio nuskriaustuosiuose ir apleistuosiuose!

SU ŠVENTOM VELYKOM, SU PASCHA!

JIS IŠ TIESŲ PRISIKĖLĖ!

 

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė viceministrė Jūratė Devėnienė, OFS

Nacionalinė sekretorė Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinė ekonomė Regina Karpovič, OFS

Nacionalinė magistrė Lina Šalučkienė, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM