a4bc2e9dc63e46173fd2c22f57f8b33c5808e221

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai titulą turinti Kretingos parapija kovo 25-ąją dieną buvo lyg užlieta Viešpaties malonių lietumi – visą dieną dėjosi ypatingi įvykiai. Parapijos namuose 11 val. prasidėjo kandidatų į Pasauliečių pranciškonų ordiną susitikimas – konferencija. Br. kun. Linas Vodopjanovas, OFM iš Kryžių kalno vienuolyno papasakojo apie laikmetį, kuriame gyveno šv. Pranciškus Asyžietis, br. Nerijus Čapas, OFS parodė filmuotą medžiagą iš Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės kapitulos, vykusios Romoje 2002 metais. Buvo puiki proga tai pamatyti ir susivokti, kokiai organizuotai ir charizmatiškai bendruomenei priklausome. Po to vyko individualūs pokalbiai su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos taryba, renginyje dalyvavo ir VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM. Kandidatų ugdymo programa numato kasmėnesinius susitikimus, kitas turėtų įvykti balandžio 29-ąją dieną, jo metu psichologai organizuos maždaug 3 valandų trukmės užsiėmimą darbo grupėse. Kandidatai į Pasauliečių pranciškonų ordiną (Telšių regione jų yra 19) pagal minėtą ugdymo programą lanko ir viešas VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ organizuojamas paskaitas Klaipėdoje, paskutinė pavasario sesijos paskaita įvyks balandžio 22 d., tema – „Asmens ir bendruomenės atsakomybė. Bendruomeniškumas ir pilietiškumas“.

Tos pačios dienos popietę Kretingos bibliotekoje vyko interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ ir knygos, parengtos šio dienraščio medžiagos pagrindu – „Aštuntoji diena“, pristatymas. Dalyvavo svečiai iš Vilniaus – dienraščio vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas, kultūros redaktorius Gediminas Kajėnas, techninis redaktorius Povilas Zaleskis. Iš Palangos atvyko nuolatinis dienraščio „Bernardinai.lt“ korespondentas Tomas Viluckas.

Visą šį iškilų šeštadienį Kretingoje vainikavo vakaro šv. Mišios, kurių metu 8 kretingiškiai buvo iškilmingai įvesdinti į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną. Metus laiko juos ugdė br. kun. Evaldas Darulis, OFM. Taip pat atnaujino įžadus sesės Dalia Kanclerytė, OFS ir Margarita Lizdenytė, OFS. Buvo ne vienas jaudinantis momentas – kai naujokus rožėmis nešini ir ses. Angelės Kleinauskaitės, OFS surikiuoti sveikino Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos nariai, tikėtina, savo maldomis išprašę gražios pamainos brolijai, kai br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM sveikino savo tėvelį, tapusį Pasauliečių pranciškonų ordino naujoku. O svarbiausia, jog ši šventė buvo tarsi pavasarinis Šv. Dvasios dvelksmas visai parapijai, gausiai dalyvavusiai ir sveikinusiai bendruomenės atsinaujinimą. Viešpaties apsireiškimai pasikartoja Jo žmonėms!

Aldona Elena Šeduikienė, OFS