VšĮ „Pranciškoniška pasauliečiai akademija“ kovo 26-ąją dieną Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje pasitiko svečius iš Vilniaus – interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ vyriausiąjį redaktorių Andrių Navicką, kultūros redaktorių Gediminą Kajėną, techninį redaktorių Povilą Zaleskį ir kunigą Astijų Kungį, OFM . Renginys buvo skelbtas viešai, tad dalyvių susirinko gausiai. Susitikimo metu svečiai pasakojo, kaip gimė dabar vis populiarėjantis (pačia tauriausia prasme!) interneto dienraštis, kokia buvo krikščioniškoji ir pilietinė nuostata imantis šio darbo. Kunigas Astijus atvirai kalbėjo apie dabartines Bažnyčios problemas, apie būtinybę visas gyvenimo sritis gaivinti krikščioniškąja pasaulėjauta, apie žmogiškumo – dieviškumo sintezę, o savo žodį pabaigė padainuodamas gražią senovinę lietuvių dainą apie rūtelę, Dievo darže augusią.

Susitikimo dalyviai buvo pakviesti klausti ir diskutuoti. Išsivystė platesnis pokalbis apie lietuviškos, juolab krikščioniškos, žiniasklaidos aktualijas, ieškota priežasčių, kodėl nunyksta buvę įdomūs katalikiški leidiniai – nepalaikome savo spaudos? Per mažai domimės spausdintu žodžiu? Pasitenkiname ant mūsą galvą virstančia ir dažnai nežinia kokias vertybes siūlančia lietuviška spauda? Ko gero tenka nustatyti mažakraujystę ir drungnumą – mums, katalikams – krikščionims… Ši diskusija prasitęsė ir prie pietų stalo – svečiai gesino mūsų entuziazmą bandyti telkti jėgas aktualaus katalikiško savaitraščio leidimui, perspėdami apie galimus sunkumus ir kaštus. Tačiau, berods, ir patys užsidegė šia mintimi. Taigi, jei tai bus iš Viešpaties…

Dieve, duok, kad visi atsivertume nuolat iš Tavęs plūstantiems malonės srautams, kurie ateity į mus su Tavosios Dvasios jėga.

Aldona Elena Šeduikienė, OFS