9ff44f8c4f2005-ųjų metų pabaigoje priimtu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos nutarimu regiono kandidatų ir naujokų ugdymas patikėtas VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“. Akademijos kolektyvui pavesta paruošti kandidatų ir naujokų ugdymo programas, sudaryti paskaitų tvarkaraščius.

Akademijos kolektyvas patikėtus darbus atliko be priekaištų ir š.m. vasario 12 dieną visus Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos kandidatus (viso 18 žmonių) pakvietė į pirmojo semestro pradžios renginį. Semestras pradėtas Šv. Mišiomis Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, po kurių Kretingos vienuolyne kandidatai, dabar jau ir studentai, turėjo galimybę susipažinti tarpusavyje, su būsimais dėstytojais bei buvo supažindinti su studijų programa ir paskaitų tvarkaraščiu. Taip pat vyko ir pirmoji semestro paskaitą, kurią skaitė kun. Evaldas Darulis, OFM. Po paskaitos studentai išsirinko kurso seniūną ir iždininką.

Sekanti semestro paskaita vyks š.m. vasario 25 dieną.