0f9cd5d6ef9f68da4dedd78cbce979c471881df62005 m. gruodžio 28 d – 2006 m. sausio 1 d. Šventojoje vyko Žiemos akademija krikščioniškam jaunimui – „Krikščionio ABC“.

Šią stovyklą organizavo Pranciškoniškos pasauliečių akademijos Jaunimo skyrius ir Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybą. Jos tikslas – ugdyti sąmoningus jaunus krikščionis, suburti Vakarų Lietuvos parapijų jaunimą, uždegti jaunimo iniciatyvą aktyviai dalyvauti parapijų veikloje, burti maldos ir šlovinimo grupes.

Akademija buvo atidaryta bendrųjų taisyklių nustatymu ir dienine malda. Apie 40 dalyvių pasidalino į keturias grupeles: „Miškiniai“ (vadovė s. Renata), „Pasaulio šviesa“ (s. Danutė), „Kutti‘š“ (s. Sicily) ir vienintelė vaikinų grupė „Garstyčios grūdelis“ (vadovas br. Antanas). Grupelėse jaunimas susipažino artimiau ir jau pirmąjį vakarą liudijo vieni kitiems savo tikėjimą. Taip pat grupės kasdien keitėsi tarnystėmis: šv. Mišių liturgijos ruošimo, patarnavimo prie pusryčių, pietų ar vakarienės stalo.

„Kiekviena diena man prasideda Tavim…“ Oi, bet pirmiausia rytiniu žadinimu! Negailestingosios „super mergaitės“ Sandra, Viktorija ir Veronika „maloniai“ žadindavo miegalius: „Keliamės, keliamės, keliamės“, pasitelkdamos į pagalbą pirmykščių žmonių muzikos instrumentus. Sutartinis ženklas – barškalas, kvietė visus rytinei maldai, šlovinimui ir Dievo žodžio skaitymui. Kaip gera taip pradėti dieną! Šlovinimo metu pabudę, stovyklautojai keliaudavo į kleboniją, kur jų jau laukdavo su meile pagaminti pusryčiai. Valio Pakutuvėnų virtuvės komandai – Nikolajui, Denisui ir Marijai!

Kasdien akademijoje vyko konferencijos, kurias vedė broliai pranciškonai Paulius Vaineikis („Kodėl sakramentai?“, „Dievo laiškas man“), Juozapas Marija Žukauskas („Iš kur atsirado krikščionys?“) ir Tomas Žymantas („Jus aš draugais vadinu“ Jn 15, 15), taip pat sesutė kazimierietė Renata Daiva Vanagaitė („O kuo jūs mane laikote?“ Mt 16, 15, „Dievo ženklai mano gyvenime“) ir viena stovyklos organizatorių Virginija Mickutė („Ateik ir pamatyk!“). Po pietų jaunimas laisvai rinkosi praktinius užsiėmimus darbo grupėse: „Veiklos parapijoje pradžia“ (br. Juozapas), „Svajoju apie krikščioniško jaunimo grupę savo parapijoje“ (Agnė Pociūtė), „Kaip išradingai ruošti šv. Mišių liturgiją?“ (sesutės pranciškonės misionierės), „Kaip būti šlovinimo grupe?“ (Margarita Lizdenytė), „Kaip skaityti Šventąjį Raštą?“ (kun. Virginijus Poškus) ir „Vyrų vieta Bažnyčioje“ (br. Paulius). Akademijos diena buvo pripildyta šlovinimo, už kurį atsakingas buvo Kretingos Pranciškoniškasis jaunimas. Kasdien stovykloje šventėme Eucharistiją, kurios prasmę pirmąją dieną gražiai pristatė Darbėnų parapijos klebonas Arūnas Bladžius. Labiausiai laukiama akademijos programos dalis buvo – „dovanėlė“. „Išpakuodavome“ jas keletą kartų per dieną. Jos buvo pačios įvairiausios: giesmės su animacijomis, kelionė prie jūros, angliškas šlovinimas, saldumynai ir kava, piligrimystė į senąją Šventosios bažnytėlę…

Nė viena stovyklos diena nebuvo panaši į praėjusią. Stovyklautojai vis kitaip praleisdavo vakarus. Trečiadienį vyko kūrybos vakaras, kuriame savo eilėraščius skaitė Rosita bei gitara skambino Geistautas. Ketvirtadienį kino vakare brolis „snobas“ Antanas vertė ir interpretavo filmą „The Miracle Maker“ („Stebukladarys“) apie Jėzaus gyvenimą. Po filmo peržiūros jaunimas piešė labiausiai patikusį personažą ir taip pasiskirstė į grupeles filmo aptarimui. Penktadienį vyko Susitaikinimo pamaldos, po Mišių už žmones buvo meldžiamasi užtarimo malda. O po vėlyvos vakarienės – ilgai lauktas talentų vakaras. Čia tai geras – kiek neužkastų talentų! Dainos, giesmės, instrumentai, pasakos, poezija, lietuvių liaudies sutartinės, afrikietiškos ir amerikietiškos melodijos, na ir… Zosė su Antose!

Paskutinę metų dieną šv. Mišiose dėkojome už praėjusius metus ir visas Viešpaties malones. Naujųjų laukėme ne su fejerverkais, bet… tylioje adoracijoje. Džiaugsmingai šlovinant atėjo dvylika, tuomet jau sveikinome vieni kitus ir po eglute kiekvienas suradome laišką. Stovyklautojų laukė dar ilga naktis, gausus vaišių stalas, triukšminga diskoteka ir Naujųjų Metų šventimas!

Pirmąją Naujųjų Metų dieną šventėme Mišias su parapijos bendruomene Šventosios bažnyčioje. Akademijos uždarymo metu dėkojome stovyklos organizatoriams, lektoriams, vadovams ir „išpakavome“ paskutinę „dovanėlę“ – pačius gražiausius stovyklos vaizdus. Laikas namo! Į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Anykščius, Karteną, Pakutuvėnus, Kretingą… Ačiū Dievui už naujas patirtis ir tikėjimo draugus! Ačiū Dievui už nuostabų Naujųjų 2006 metų sutikimą! Tebūna tokie šviesūs ir visi metai!