Mielieji,
Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino interneto tinklapį.
Įsiklausiusi į Bažnyčios paraginimą dėmesingai skaityti laiko ženklus, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė taryba ėmėsi inicatyvos, kad žinia apie pasauliečių pranciškoniškąjį dvasingumą pasiektų kiekvieną besinaudojantį šiuolaikinės technikos teikiamomis galimybėmis.
Tikime, kad tinklapyje talpinama informacija padės Pasauliečių pranciškonų ordino nariams jų kasdienėje veikloje, o kitiems pasitarnaus ieškant savojo pašaukimo.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai (JAV) už finansinę paramą, broliams ir seserims už vertingas pastabas ir kritiką, visiems palaikiusiems šio tinklapio atsiradimą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas OFS