Regionų tarybos:

Vilniaus regiono taryba

Regiono ministras Algimantas Andziulis, OFS

Regiono viceministrė Roma Rasachackienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Anastazija Kunigėlytė, OFS

Regiono sekretorė Ona Juršaitė, OFS

Regiono ekonomė Regina Karpovič, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Arūnas Peškaitis, OFM (nuo 2016-01-19)

 

2016 – 2019 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2016 m. spalio 15 d.

Adresas: Prapuolų km., Sudervės p-tas, Vilniaus raj.
Telefonas: 8 614 50935
E-paštas: algandziulis@gmail.com

Kauno regiono taryba

Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė, OFS

Regiono viceministrė Odeta Aliukevičiūtė, OFS

Regiono sekretorė Vida Faustina Idikaitė OFS

Regiono ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS

Regiono ugdymo magistrė Bronė Gudaitytė OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2016-01-19)

 

2016 – 2019 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2016 m. rugpjūčio 20 d.

Adresas: Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas

Telefonas: 8 658 83586

E-paštas: marsinkev@gmail.com

Telšių regiono taryba

Regiono ministras Jonas Drungilas, OFS

Regiono viceministras Rimantas Radzevičius, OFS

Regiono sekretorė Vilma Šamonskienė, OFS

Regiono ekonomė Aurelija Tėvialienė, OFS

Regiono magistrė Rasa Lapienė, OFS

Regiono tarybos narė Angelė Kleinauskaitė, OFS

Regiono dvasinis asistentas kun. Antanas Grabnickas, OFM nuo 2010-01-20

 

2015 – 2018 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2015 m. gegužės 9 d.

Adresas: Vilniaus g. 2, LT-97129 Kretinga
Telefonas: 8 655 12556
E-paštas: drungilas.jonas@gmail.com

Šiaulių regiono taryba

Regiono ministrė Genovaitė Marcinkutė, OFS

Regiono viceministrė Jadvyga Dapkienė, OFS

Regiono sekretorius Vidmantas Gerikas, OFS

Regiono ekonomė Jadvyga Kiupelienė, OFS

Regiono magistrė ir broliška vadovė pranciškoniškajam jaunimui Gražina Stravinskaitė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jurdanas Statkus, OFM (nuo 2010-01-20 iki 2016-01-19)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Holocher, OFM (nuo 2016-01-19)

 

2014 – 2017 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2014 m. lapkričio 17 d.

Adresas: Kražių g. 15, LT-77154 Šiauliai
Telefonas: 8 653 56249
E-paštas: genutemarc@gmail.com

Panevėžio regiono taryba

Regiono ministrė Rasa Mačiulionienė, OFS

Regiono viceministrė Ona Karazijienė, OFS

Regiono ekonomė Zita Gelumbauskienė, OFS

Regiono magistras Nina Maksimcova, OFS

Regiono tarybos narė Eglė Jažauskienė, OFS (pavaduoja sekretorių)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jurdanas Statkus, OFM (nuo 2010-01-20 iki 2016-01-19)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Holocher, OFM (nuo 2016-01-19)

 

2015 – 2018 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2015 m. spalio 17 d.

Adresas: Pirmūnų g. 5, Vaivadai, Panevėžio r.
Telefonas: 8 656 61786
E-paštas: rmaciul@gmail.com

Vilkaviškio regiono taryba

Regiono ministras Rolandas Rudzevičius, OFS

Regiono viceministrė Janina Lebskienė, OFS

Regiono magistrė Nijolė Puodžiūnienė, OFS

Regiono sekretorė Galina Ribačiauskienė, OFS

Regiono ekonomė Ona Juškevičienė, OFS

Tarybos narė Irena Osiukienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2016-01-19)

 

2017 – 2020 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2017 m. liepos 28 d.

Adresas: Vienybės 9, Marijampolė
Telefonas: 8 633 83213
E-paštas: rudzevicius@gmail.com